Już 24 Październik 2017r. w hotelu InterContinental
w Warszawie odbędzie się druga edycja
Emirates & Europe Economic Forum


REJESTRACJA

The second edition of Emirates & Europe Economic Forum
will be held on 24 October 2017
in InterContinental Hotel in Warsaw


REGISTER

START-UPY & TRANSFER TECHNOLOGII

Motywem przewodnim drugiego dnia Forum będą start-upy i mechanizmy transferu technologii pomiędzy sektorami biznesu i w projektach międzynarodowych. Goście będą mogli wziąć czynny udział w debatach, panelach dyskusyjnych i wykładach dotyczących procesu akceleracji start-upów, budowania korzystnych relacji między małymi przedsiębiorcami a jednostkami naukowo-badawczymi oraz wymianie technologii, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorstwami. Wszystkie panele tematyczne będą prowadzone przez uznanych ekspertów z dziedziny ekonomii oraz właścicieli start-upów, które odniosły sukces na arenie międzynarodowej.

Główne tematy, które będą poruszone podczas drugiego dnia Forum, to:

  1. Transfer technologii – umożliwiający rozpowszechnianie rozwiązań opracowanych na rynkach zagranicznych. Podczas Forum poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ułatwiania transferu technologii pomiędzy różnymi sektorami biznesu i w ujęciu międzynarodowym oraz ekspansji międzynarodowej produktów/usług opracowanych przez polskie startupy.
  2. Akceleracja start-upów – aby start-up odniósł sukces, potrzebuje on profesjonalnego wsparcia w zakresie promocji, zagadnień formalno-prawnych oraz pozyskiwania finansowania. Forum stanowić będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w zakresie pomocy udzielanej start-upom przez instytucje otoczenia biznesu. Przedstawiciele startupów będą mogli dodatkowo zapoznać się z procedurą uzyskania wsparcia w akceleratorach i inkubatorach przedsiębiorczości.
  3. Ekosystemy biznesowe – na ekosystem biznesowy składają się przedsiębiorstwa, instytuty badawczo-naukowe i organizacje rządowe oraz pozarządowe. Istnienie ekosystemów warunkuje odpowiedni rozwój rynku i jego gotowość na rozwój małych przedsiębiorstw i innowacyjnych technologii. Podczas Forum poruszone zostaną problemy dotyczące budowania ekosystemów biznesowych i ich zrównoważonego rozwoju.
  4. Inwestycje w innowacyjne technologie – inwestowanie w innowacyjne technologie zwiększa konkurencyjność rynku i napędza innowacyjność. W Forum uczestniczyć będzie grono specjalistów zajmujących się wyszukiwaniem, wspieraniem i promowaniem nowatorskich rozwiązań, którzy z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące tej formy wspierania przedsiębiorców.