Już 24 października 2017 r. w hotelu InterContinental
w Warszawie odbędzie się druga edycja
Emirates & Europe Economic Forum


REJESTRACJA

The second edition of Emirates & Europe Economic Forum
will be held on 24 October 2017
in InterContinental Hotel in Warsaw


REGISTER

 

Emirates & Europe Economic Forum szansą na wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

 

Już 24 października 2017 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się druga edycja Emirates & Europe Economic Forum - wydarzenia organizowanego w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej i biznesowej środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich. Wydarzenie jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między swoimi partnerami. Dostarcza również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.

Polska jest obecnie postrzegana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie jako brama do rynków europejskich. Niezbędne stało się zatem stworzenie przestrzeni dla realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich. Bazując na dotychczasowych sukcesach gospodarczych i biznesowych, organizatorzy określą obszary przyszłych inwestycji i współpracy. Zaprezentowane zostaną nowe projekty łączące Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwłaszcza w kontekście atrakcyjności finansowej i możliwości rozwoju sektorów bankowych w Polsce.

Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod nazwą Emirates & Europe Economic Forum - Innowacja szansą na rozwój gospodarczy. Planowana tematyka obejmie innowacyjne technologie, start-upy, inwestycje oraz inteligentne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na szeroko pojętą możliwość rozwoju gospodarczego.

Organizatorami drugiej edycji Forum są Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD), European Green Technology Alliance oraz Investment Service Center S.A.

Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu) jest unikatową organizacją biznesową rozwijającą współpracę ekonomiczną między Europą i ZEA. Wśród jego członków, poza przedstawicielami biznesu, znajdują się: władze samorządów terytorialnych, uczelni, instytucji i firm doradczych, które przyczyniają się do rozwoju jego działalności. Lista zadań głównych, jakie EEBD stawia przed sobą, to między innymi: pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z firmami zarówno europejskimi, jak i znajdującymi się w ZEA, także tymi z kapitałem zagranicznym, kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, maksymalizacja korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą oraz promocja i ochrona interesów firm członkowskich.

European Green Technology Alliance (www.egta.eu) powstała na początku 2015 roku. To międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, których celem jest dalszy rozwój generowanych rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacja w skali globalnej. EGTA zapewnia wsparcie poprzez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu we wszystkich krajach Europy oraz międzynarodową sieć partnerów. Obecnie do EGTA należy 21 klastrów z 18 państw Unii Europejskiej, co daje łącznie ponad 320 podmiotów gospodarczych i instytucji badawczych. Obrana strategia rozwoju EGTA zakłada podwojenie tej liczby do końca 2017 roku.

Investment Service Center (www.investpl.eu) to unikalny w skali światowej, międzynarodowy akcelerator projektów inwestycyjnych oraz rozwoju start-upów. Jego głównym zadaniem jest finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wyszukiwanie dla Inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. ISC posiada rozwiniętą sieć kontaktów i bogate doświadczenie w realizacji inwestycji o różnorodnej tematyce i skali. ISC zapewnia profesjonalne doradztwo merytoryczne, które ze względu na indywidualny charakter przyśpiesza proces stworzenia produktu lub usługi i ich komercjalizacji. Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności ISC współpracuje z kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, finansującymi przedsięwzięcia biznesowe.

 

Patronat Honorowy 2017 

Przedstawicielstwo innych krajów

Patronat Medialny 2017

Patronat Merytoryczny 2017