• Pierwsza platforma współpracy między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskim (www.investpl.eu) właśnie ruszyła!

  W dniu 12 października 2016 odbyła się w Warszawie uroczysta konferencja inaugurująca działanie Centrum Obsługi Inwestycji

 • Emirates & Europe Economic Forum szansą na wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

  Już 24 października 2017 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się druga edycja Emirates & Europe Economic Forum – wydarzenie, organizowane w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej i biznesowej środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich. Wydarzenie jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między swoimi partnerami. Dostarcza również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.

  REJESTRACJA

 

Już 24 Październik 2017r. w hotelu InterContinental
w Warszawie odbędzie się druga edycja
Emirates & Europe Economic Forum


REJESTRACJA

The second edition of Emirates & Europe Economic Forum
will be held on 24 October 2017
in InterContinental Hotel in Warsaw


REGISTER

Forum

W ostatnich latach wymiana handlowa między państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi miała się dobrze i systematycznie rosła. Europa stanowi światową potęgę handlową – jej gospodarka mierzona pod względem wartości wyprodukowanych towarów i usług (PKB) przewyższa gospodarkę USA. Celem polityki gospodarczej UE jest utrzymanie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w transport, energię i innowacyjne technologie, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne. Niezbędnym stało się zatem stworzenie przestrzeni realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich.

Można śmiało powiedzieć że Zjednoczone Emiraty Arabskie są dla państw europejskich od lat najważniejszym partnerem handlowym w świecie arabskim. Może nie dzięki ilości, ale dzięki wzrostowi dynamiki handlowej. Obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem handlowym na obszarze obejmującym Afrykę północną, Bliski i Środkowy Wschód oraz południową Azję. Widoczna jest tendencja wzrostowa, gdyż od 5 lat wzajemny handel wzrósł ponad czterokrotnie i raczej na tym nie poprzestanie. Oba obszary od kilku lat koncentrują się na budowaniu strategicznej współpracy.
 
Zjednoczone Emiraty Arabskie z producenta paliw obecnie przekształciły się w ogromny terminal biznesowy i finansowy. Europejscy w tym i polscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu. Inwestorzy, widząc korzystną koniunkturę, od wielu lat szturmują ZEA w poszukiwaniu niespotykanych nigdzie indziej możliwości biznesowych. Nie są osamotnieni w swojej misji. Rząd bardzo blisko i na wielu płaszczyznach współpracuje z rządem ZEA. Podpisano wiele umów dwustronnych i planuje się kolejne. Celem tych politycznych starań jest usunięcie przeszkód proceduralnych i biznesowych stojących na drodze do swobodnego handlu, biznesu i swobody przemieszczania się. Oczywiście wymiana handlowa to nie wszystko i równie ważne są edukacja i rozwój techniczny. Zacieśnianie połączeń gospodarczych leży w interesie obu stron i tylko przy współpracy tych stron może mieć powodzenie.
 
Ideą forum jest przybliżenie szerokiej współpracy gospodarczej i biznesowej, jak również prezentacja walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich.
 
Cele Forum:
 • szerzenie informacji dotyczących innowacyjnych i nowatorskich technologii,
 • prezentacja idei transferu technologii jako źródła wsparcie rozwoju gospodarczego,
 • promocja partnerskich relacji pomiędzy państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
 • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w dziedzinach gospodarki, energii, transportu oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami biznesu z państw europejskich i ZEA,
 • propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska,
 • propagowanie idei e-mobility - promocja elektromobilności jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń,
 • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej na arenie międzynarodowej,
 • wsparcie polskich przedsiębiorców poprzez pozyskanie: partnerów biznesowych, finansowych oraz kapitału na realizację najciekawszych projektów w Polsce,
 • ułatwienie polskim przedsiębiorcom startu i rozwoju biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Pierwszy dzień poświęcony tematyce rozwoju innowacji i ich wpływu na rozwój gospodarczy Polski rozpocznie debata, której uczestnikami będą najwyższej klasy specjaliści i eksperci zarówno z państw z Unii Europejskiej, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  Podniesione zostaną kwestie współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa, gospodarki, transportu, energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki, sztuki, a także znaczenia inwestycji krajowych i międzynarodowych.

 
W drugim dniu Forum czołowi przedstawiciele startupów, które osięgnęły sukces w skali międzynarodowej przekażą swoją wiedzę na temat działalności młodych przedsiębiorstw właśnie wchodzących na rynek. Zaprezentowany zostanie również potencjał polskich Start-upów oraz twórców innowacyjnych technologii, którzy wyróżniają się przynajmniej w skali polskiej na tle konkurencji. 
 
Forum jest doskonałą okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy. Tworzy wysokiej jakości przestrzeń biznesową i jest idealnym miejscem dla rozwoju kontaktów i relacji biznesowych. Konferencja to również usługi wspierające rozwój biznesu. 
 
W Forum aktywnie będą uczestniczyć przedstawiciele organów i instytucji rządowych zarówno z Polski, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 

Forum podzielone zostało na dwie strefy tematyczne:

 

 

Serdecznie zapraszamy!