Forum Aktualności:
Forum News:
----------- 6 września 2018 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się trzecia edycja Europe & Emirates Economic Forum ----------- ----------- The third Edition of the Forum of Emirates & Europe Economic forum 6 September 2018 at the InterContinental Warsaw Hotel – an event organised in order to intensify economic and business cooperation between both European and Emirati societies -----------
Europe & Emirates Economic
Forum as a chance for strengthening economic cooperation between Poland and the United Arab Emirates

Poprzednie Europe & Emirates Economic

Biznes & Ekonomia

W pierwszym dniu Forum zaprezentowane zostaną główne sektory gospodarki będące w obszarach zainteresowania Klastra EEBD i stanowiące atrakcyjne obszary inwestycyjne. Podczas całodniowych debat, których uczestnikami będą najwyższej klasy specjaliści i eksperci zarówno z państw z Unii Europejskiej, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podniesione zostaną kwestie współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa, gospodarki, transportu, energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki, sztuki, a także znaczenia inwestycji krajowych i międzynarodowych.
 
Główne tematy, które będą poruszone podczas pierwszego dnia Forum to:
 
1. Produkty i Usługi Finansowe

W ramach Forum poruszona zostanie tematyka dotycząca możliwości rozwoju przedsiębiorstw oraz innowacyjnych technologii dzięki wsparciu, jakie dają środki unijne, w szczególności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz wprowadzania unikalnych systemów do obsługi mikropłatności.

2. Innowacyjne technologie

Tempo zmian technologicznych i organizacyjnych sprawia, że innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii rozwoju przedsiębiorstw, dlatego też zaprosiliśmy twórców innowacyjnch technologii z państw UE należących do EGTA, którzy przybliżą Państwu swoje projekty. 

3. Rynek IT

Istotnym składnikiem postępu technologicznego jest wiedza, zwłaszcza w sektorach wysokich technologii, do których zaliczają się technologie informacyjno-komunikacyjne. W tej części forum zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych, które cechują najbardziej atrakcyjne stopy zwrotu połączone z relatywnie niskim ryzykiem. 

4. Energetyka

Jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki, niestety jej zasoby nie są niewyczerpalne. Konieczne jest zatem prowadzenie prac nakierowanych na rozwój innowacyjnych technologii stosowanych w energetyce odnawialnej, a także modernizację przestarzałych technologii.

5. Gospodarka odpadami

Tempo przybywania odpadów stale wzrasta, a wraz z nim bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie na technologie ich utylizacji. W ramach spotkania przybliżymy projekty inwestycyjne skupiające się na projektowaniu i budowie zakładów ich przetwarzania do postaci substratów paliw alternatywnych.

6. Rynek rolno-spożywczy

W ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości społecznej w zakresie korzyści uzyskiwanych ze zdrowego odżywiania. Wysoka jakość europejskich produktów połączona z rosnącym światowym popytem na zdrowe, wartościowe produkty spożywcze zapewniają wartość i sukces potencjalnych inwestycji.

7. Nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości w państwach europejskich obarczona jest niskim ryzykiem ze względu na to, że skutecznie opiera się gwałtownym zmianom koniunktury na światowych rynkach. Podczas tej sesji przedstawimy warianty inwestycyjne, które w najbliższych latach zarówno inwestorom polskim, jak i zagranicznym przyniosą wymierne korzyści. 

8. Transport

Notowany w Europie w ostatnich latach dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy wymusza realizację inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej. Choć przed sektorem transportu wciąż stoją ogromne wyzwania, wprowadzenie istotnych zmian technologicznych przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów. 

9. Technologie wojskowe

Nowoczesne technologie wojskowe to klucz do silnej armii, a tym samym do bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego każdego kraju - dlatego też zaprosiliśmy do współpracy i prezentacji swoich rozwiązań kluczowych producentów z Unii Europejskiej i reszty świata.

10. Medycyna

Innowacyjne formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączące elementy medycyny i telemetrii, opierające się na wykorzystaniu współczesnych technologii komunikacji do przełamania barier geograficznych, stanowią przyszłość medycyny, która już dziś jest jednym z największych rynków na świecie.

 

 

Udział przedstawicieli Rządu

Representation of Governments

Patronat strategiczny

Strategic Partner

Patronat Honorowy

Honorary Patronage

 

Przedstawicielstwo krajów

Representation of Countries

Patronat Medialny

Media Patronage

Patronat Merytoryczny

Substantive Patronage

Partnerzy Wspierający

Supporting Partners

Organizatorzy

Organizers