Europe & Emirates Economic
Forum as a chance for strengthening economic cooperation between Poland and the United Arab Emirates

Poprzednie Europe & Emirates Economic

Procedury uzyskania wizy

Procedury uzyskania wizy:

1. Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich posiadający obywatelstwo emirackie nie potrzebują wizy, aby przekroczyć granicę Polski.

2. Pozostali mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich posiadający inne obywatelstwo (np. hinduskie, pakistańskie, innych państw arabskich lub Filipin) potrzebują wizy Schengen.

Aby uzyskać wizę wjazdową, należy postępować zgodnie z procedurą.

 

 

 

Udział przedstawicieli Rządu

Representation of Governments

Patronat strategiczny

Strategic Partner

Patronat Honorowy

Honorary Patronage

 

Przedstawicielstwo krajów

Representation of Countries

Patronat Medialny

Media Patronage

Patronat Merytoryczny

Substantive Patronage

Partnerzy Wspierający

Supporting Partners

Organizatorzy

Organizers