Europe & Emirates Economic
Forum as a chance for strengthening economic cooperation between Poland and the United Arab Emirates

Poprzednie Europe & Emirates Economic

O nas

Forum powstało z inicjatywy trzech podmiotów: Europe & Emirates Business Development Cluster, który jest pomysłodawcą i głównym organizatorem całego przedsięwzięcia, European Green Technology Alliance oraz Investment Service Center S.A., które zagwarantują jego wysoką jakość merytoryczną.

 

Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu) jest unikatową organizacją biznesową rozwijającą współpracę ekonomiczną między Europą i ZEA. Klaster realizuje inwestycje i nawiązuje relacje inwestorskie. Swą działalność opiera na kojarzeniu i wspieraniu instytucji członkowskich: przedsiębiorstw, jednostek rządowych oraz środowisk naukowych i naukowo-badawczych, zainteresowanych współpracą inwestycyjną w przedsięwzięciach z obszaru:
 
 • Produktów i Usług Finansowych,
 • Innowacyjnych Technologii,
 • Rynku IT,
 • Energetyki,
 • Gospodarki odpadami,
 • Rynku rolno-spożywczego, 
 • Nieruchomości,
 • Transportu,
 • Turystyki,
 • Technologii wojskowych,
 • Medycyny,
 • Kultury i sztuki.

Lista zadań głównych, jakie EEBD przed sobą stawia, to między innymi: pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z firmami europejskimi i znajdującymi się w ZEA, także tymi z kapitałem zagranicznym, kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, maksymalizacja korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą oraz promocja i ochrona interesów firm członkowskich.

 

European Green Technology Alliance (www.egta.eifund.eu) powstała na początku 2015 roku. To międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, których celem jest dalszy rozwój generowanych rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacja w skali globalnej. EGTA zapewnia wsparcie poprzez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu we wszystkich krajach Europy oraz międzynarodową sieć partnerów.

Cele i priorytety EGTA:

 • stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacyjnym poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych,
 • stworzenie dla członków EGTA nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej i światowej poprzez wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych oraz marketingowych,
 • wsparcie realizacji strategii międzynarodowej członków EGTA poprzez nawiązanie współpracy z krajami pozaeuropejskimi i zbudowanie globalnej platformy transferu technologii.
Obecnie do EGTA należy 21 klastrów z 18 państw Unii Europejskiej, co daje łącznie ponad 320 podmiotów gospodarczych i instytucji badawczych. Obrana strategia rozwoju EGTA zakłada podwojenie tej liczby do końca 2017 roku.
 

Centrum Obsługi Inwestycji to unikalny w skali światowej, międzynarodowy akcelerator projektów inwestycyjnych oraz rozwoju start-upów. Jego głównym zadaniem jest finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wyszukiwanie dla Inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. ISC posiada rozwiniętą sieć kontaktów i bogate doświadczenie w realizacji inwestycji o różnorodnej tematyce i skali.

 

ISC zapewnia profesjonalne doradztwo merytoryczne, które ze względu na indywidualny charakter przyśpiesza proces stworzenia produktu lub usługi i ich komercjalizacji. Każdy projekt, niezależnie od stanu zaawansowania, otrzymuje dostęp do infrastruktury, mentoringu, coachingu oraz wszelkich innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego. Akcelerator pomaga zweryfikować i rozwinąć pomysł, stworzyć plan biznesowy i marketingowy wprowadzenia na rynek produktu lub usługi i, co najważniejsze, przyznaje środki na bieżące i inwestycyjne potrzeby młodego przedsiębiorcy.


Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności ISC współpracuje z kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, finansującymi przedsięwzięcia biznesowe.
 
 

 

 

 

Udział przedstawicieli Rządu

Representation of Governments

Patronat strategiczny

Strategic Partner

Patronat Honorowy

Honorary Patronage

 

Przedstawicielstwo krajów

Representation of Countries

Patronat Medialny

Media Patronage

Patronat Merytoryczny

Substantive Patronage

Partnerzy Wspierający

Supporting Partners

Organizatorzy

Organizers